Avgifter og gebyrer i forbindelse med et boligsalg / boligkjøp

Meglerhonorar

Betales av oppdragsgiver, normalt selger, og kan avtales fritt.

Dokumentavgift

Ved overdragelse av en selveierbolig må kjøperen betale 2,5% av kjøpesummen i dokumentavgift til staten.

Tinglysingsgebyr

Ved overdragelse av en selveierbolig må det betales tinglysningsgebyr for hvert enkelt dokument som skal tinglyses. Dette fordeler seg normalt sett på følgende måte mellom kjøper og selger:

Kjøper betaler for tinglysing av:

skjøte: kr 1 060,-
pantobligasjon: kr 1 060,- pr stk

Selger betaler for tinglysing av:

Sikringsobligasjon kr 1 060,- pr stk
Denne obligasjonen tjener som en sikkerhet både for selger, kjøper og megler. Det er meglerens ansvar å slette sikringsobligasjonen straks partene har oppfylt sine forpliktelser i henhold til kjøpekontrakten, skjøtet er tinglyst og selgers panthavere har slettet sine pantobligasjoner.

Eierskiftegebyr

Ved overdraglese av eierseksjoner i sameie må det oftest betales et eierskiftegebyr til forretningsfører. Dette gebyret kan variere i størrelse og betales av kjøper.

Transport- og pantenoteringsgebyr

Ved overdragelse av borettslagsleiligheter og aksjeleieligheter foretas det ingen tinglysning. Adkomstdokumentene transporteres fra selger til kjøper, og i denne forbindelse må det oftest betales et transportgebyr til forretningsfører. Beløpet kan variere. Dersom boligen også skal belånes må det oftest betales et pantenoteringsgebyr til forretningsfører.

Som sikkerhet for transaksjonen benyttes det også en pantesperre i adkomstdokumentene, og evt gebyr for dette blir å belaste selger.

Konsesjonsgebyr

Betales ofte av kjøper.

TUNET ADVOKAT OG EIENDOMSMEGLING

LunnerTunet, 2730 Lunner
Postboks 83, 2715 Lunner

Tlf. 61319010, Faks. 61319011

Epost: post@tunet.as

Copyright © 2006 TUNET ADVOKAT OG EIENDOMSMEGLING. Design av Henrik Melbostad. Utviklet av Stian Kraggerud